Radyo Mega Play Radyo Mega Pause
havadurumu 23┬░ Adapazar─▒
Sabah
06:44
├ľ─čle
13:06
─░kindi
15:26
Ak┼čam
17:46
Yats─▒
19:13

Stratejik Müttefikimiz 🇺🇸 ABD

Kaynak: Adatav─▒r Haber Ajans─▒
Yazarlar/K├Â┼če Yaz─▒s─▒
18.12.2017
Yaz─▒y─▒ Yazd─▒r
AMER─░KA…
Y─▒l 1786 idi.
─░lk defa, ABD band─▒ral─▒ bir gemi Osmanl─▒ limanlar─▒ndan birine yana┼čt─▒.
 
Ad─▒ “Grand Türk” idi…
 
─░çine ta┼č─▒d─▒─č─▒ yolcular ise, Anadolu’ya ekilmek üzere gönderilen ilk nifak tohumlar─▒ olan misyonerlerdi.
 
─░lk önce ─░zmir ve çevresine yuvaland─▒lar.
 
Türk devletinin geni┼č ho┼čgörüsünden (asl─▒nda gafletinden) yararland─▒lar!
 
Anadolu’da birçok misyoner okulu açt─▒lar. Okullar─▒na ö─črenci olarak da daha çok Bulgarlar─▒, Ermenileri, Rumlar─▒, ─░ngilizleri, Yahudileri ve Kürtleri ald─▒lar!
 
Yeni kiliseler kurdular etraf─▒nda cemaatler olu┼čturdular, Matbaalar kurdular ve maalesef bu milletin aleyhinde binlerce kitap, dergi vb. basmak suretiyle kararl─▒ bir ┼čekilde faaliyetlerine devam ettiler!
 
1863 y─▒l─▒na gelindi─činde bu matbaalarda Ermenice, Rumca, Bulgarca, ─░branice, Kürtçe ve Türkçe olmak üzere bas─▒lan kitap say─▒s─▒ 160.000’i a┼čmaktayd─▒.  1900 y─▒l─▒na gelindi─činde ise sadece Anadolu’da (─░stanbul dâhil) 400’ü a┼čk─▒n okulda 17.500 civar─▒nda ö─črenci okutmaktayd─▒lar.
 
Daha do─črusu, nifak tohumlar─▒n─▒ bu ö─črencileri zehirlemek suretiyle ekmekteydiler!
 
Bir kar┼č─▒la┼čt─▒rma yapabilmek aç─▒s─▒ndan ayn─▒ dönemdeki Türk okullar─▒n─▒n say─▒lar─▒n─▒ da vermek gerekmektedir. 1913-1914y─▒llar─▒nda sadece Anadolu de─čil, bütün ─░mparatorluk dâhilindeki Sultaniye ve ─░dadilerin say─▒s─▒ 63 ve buralarda okutulan ö─črenci say─▒s─▒ ise sadece 6.800 civar─▒nda idi.
 
Osmanl─▒ devleti, 1869’dan itibaren her türlü yabanc─▒ okulu yak─▒ndan izlemeye ba┼člay─▒nca, gözda─č─▒ vermek için Osmanl─▒ karasular─▒na ABD sava┼č gemilerinin gönderilmesini dahi gündeme getirdiler!
 
Çünkü dönemin ABD Ba┼čkan─▒ Theodore Roosevelt’e göre dünyada herkesten önce ezilmesi gereken bir Türk gücü vard─▒.
 
Zaten misyonerlere verilmi┼č olan talimatta da öz olarak ba┼čka bir ┼čey denilmiyordu. Misyonerleri Anadolu’ya gönderen güç, onlara verdi─či talimatta: “Bir fetih sava┼č─▒na girmi┼č askerler oldu─čunuzu unutmay─▒n. Ve her ne kadar mücadele manevi alanda, kafan─▒n kafayla, kalbin kalple mücadelesi ise de ve sizin silah─▒n─▒z Tanr─▒’n─▒n inayeti ile güçlendirilmi┼č manevi bir silahsa da Napolyon’un askeri giri┼čimleri kadar ara┼čt─▒rma, bilgi ve dü┼čünmeye ihtiyaç gösterir. Bu mukaddes ve vaat edilmi┼č topraklar silahs─▒z bir Haçl─▒ Seferi’yle geri al─▒nacakt─▒r”  denilmekte idi.
 
Yani, “Grand Türk”’ün yolcular─▒ asl─▒nda; “Büyük Türk”ü “Küçük Türk” yapabilmek için gelmi┼člerdi…
 
Bulgaristan'─▒ kuranlar, ba┼čta Robert Koleji olmak üzere bu okullarda yeti┼čtirildiler.
 
Sonunda ba─č─▒ms─▒z Bulgaristan kuruldu!
 
Sonra, sonra ne mi oldu?
Neler olmad─▒ ki?
Bir yandan misyonerler arac─▒l─▒─č─▒ ile Anadolu’da nifak tohumlar─▒ ekilmeye, Anadolu’da ya┼čayan halklar birbirinden so─čutularak dü┼čman edilmeye çal─▒┼č─▒l─▒rken, bir yandan da Anadolu’da can vermek üzere olan H─▒ristiyanl─▒─ča can suyu verilerek Anadolu yeniden H─▒ristiyanla┼čt─▒r─▒lmaya çal─▒┼č─▒l─▒yordu!
 
Yeter mi? Tabi ki yetmez…
 
1948’den ba┼člayarak, etkileri 1970’li y─▒llara kadar devam eden Mar┼čal Yard─▒m─▒ kapsam─▒nda; o dönemde Anadolu’da her evde koyun, keçi veya s─▒─č─▒r (süt hayvan─▒) bulundu─ču halde, içine ne kat─▒ld─▒─č─▒ bilinmeyen süt tozlar─▒ bütün Türk çocuklar─▒na (okullarda) da─č─▒t─▒l─▒p içirilerek geri zekâl─▒ bir nesil olu┼čturulmaya çal─▒┼č─▒ld─▒!
 
Buna ra─čmen Menderes döneminde Kore'ye gittik ve onlar için sava┼čt─▒k. Kan döktük can verdik.
 
Hatta ┼čark─▒lar bile besteledik. Ya┼č─▒ 60’─▒n üzerinde olanlar bu ┼čark─▒y─▒ çok iyi hat─▒rlarlar:
 
“Amerika Amerika,
Türkler dünya durdukça,
Beraberdir seninle,
Hürriyet sava┼č─▒nda.
 
Bu bir dostluk ┼čark─▒s─▒d─▒r,
Karde┼čli─čin yank─▒s─▒d─▒r.
Kore'de olduk kan karde┼či,
Sönmez bu yang─▒n─▒n ate┼či…”
 
Ama kaz─▒n aya─č─▒ hiç de öyle de─čildi.
 
1960 y─▒l─▒na geldi─čimizde ise yeni bir tezgâh daha sahneye konulmu┼čtu.
 
O y─▒l ABD büyükelçili─činde bir albay ba┼čkanl─▒─č─▒nda 18 ki┼čiden olu┼čan bir Kürt ─░┼čleri Bürosu kuruldu ve bu büro arac─▒l─▒─č─▒ ile, özellikle do─ču illerimizde ABD ad─▒na görev yapacak çok iyi Kürtçe konu┼čabilen ve bölge hakk─▒nda çok geni┼č bilgilerle donat─▒lan yeni ajanlar yeti┼čtirilmeye, hiç vakit kaybetmeden Anadolu’ya yollanmaya ba┼čland─▒!
 
Bu ajanlara, ┼čeytan─▒n silah arkada┼č─▒ olan Fransa Paris’te Kürtçe ö─čretildi.
 
Ajanlar─▒n çok büyük bir bölümü çok zeki, çok genç ve çok güzel k─▒zlardan olu┼čuyordu. Bu güzel k─▒zlar─▒, o yolu yola─č─▒ olmayan Kürt köylerinde gören Kürt ve Türk gençlerinin ise içleri gidiyordu. Ne kadar da güzellerdi…
 
O zamanlar, Türkiye’de devam eden bir sava┼č olmamas─▒na ra─čmen, bölgede görevlendirilen bu ajanlara “Amerikan Bar─▒┼č Gönüllüleri” deniliyordu…
 
1969 y─▒l─▒ itibariyle 69 ilimizde toplam 232 bar─▒┼č gönüllüsü bulunmaktayd─▒.
 
Bu sözünü etti─čimiz “Bar─▒┼č Gönüllüleri (Peace Corps) projesi”, ABD taraf─▒ndan 1961 y─▒l─▒nda dönemin ABD Ba┼čkan─▒ olan Jonn F.Kenedy taraf─▒ndan, parlamento karar─▒ ile ba┼člat─▒lan bir projeydi.
 
Proje kapsam─▒nda ülkemize gelen gönüllü (pardon ajan) say─▒s─▒ resmi rakamlara göre 1201 idi,  ancak gerçek say─▒n─▒n ne kadar oldu─ču hiçbir zaman tespit edilemedi!
 
Sonras─▒?
 
Do─ču’daki PKK hareketinin ba┼člang─▒c─▒ bir 10 y─▒l sonraya rast gelir!
 
Yani bu bar─▒┼č gönüllülerinin icraatlar─▒ bu topraklara saç─▒lan kin tohumlar─▒na mükemmel birer gübre olmu┼čtu!
 
Bizler ise Amerikan bar─▒┼č gönüllülerinin saçt─▒─č─▒ zehri unuttuk. Bu zehre kar┼č─▒ panzehir üretmeyi ve kullanmay─▒ maalesef yeterince ak─▒l edemedik.
 
Ne mi yapt─▒k?
 
Sadece zehirlenmi┼č karde┼člerimize dü┼čman olduk!
 
Bu Amerikan ajanlar─▒n─▒n y─▒llar önce insanlar─▒m─▒z aras─▒na yava┼č yava┼č ektikleri nifak tohumlar─▒n─▒n zehirli meyvelerini son 20/30 y─▒ld─▒r s─▒k s─▒k yemek zorunda kald─▒k.
 
Bu zehirli meyveleri hala yemeye devam etmiyor muyuz?
 
Biz her ┼čeye ra─čmen saf saf Amerika’y─▒ dost ve müttefik olarak görmeye devam ederken, 1974 y─▒l─▒nda gerçekle┼čtirdi─čimiz K─▒br─▒s Türk Bar─▒┼č Harekat─▒'na kar┼č─▒ ç─▒kan, bu harekat─▒ durdurmak için Akdeniz'e deniz filosu gönderen ve Harekattan sonra da uzun y─▒llar ülkemize silah, mühimmat ve askeri malzeme ambargosu uygulayan da bu dost Amerika idi!
 
Yine ayn─▒ y─▒llarda, ABD'nin Nihat Erim Hükümetine bask─▒ yaparak Türkiye'de afyon ekimini yasaklatt─▒─č─▒n─▒ ve Ecevit'in iktidara gelmesiyle ABD'ye meydan okuyarak afyon ekiminin 1973 y─▒l─▒nda yeniden ba┼člat─▒ld─▒─č─▒n─▒, Amerikan ambargosunun sebeplerinden birinin de bu afyon (ha┼čha┼č) ekimi krizi oldu─čunu unutmayal─▒m.
 
Zaman ilerledi, 1992 y─▒l─▒na geldi─čimizde ba┼čka bir Amerikan ihaneti ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya gelmi┼čtik. 10 Aral─▒k 1992'de ABD’ye ait Çekiç Güç helikopteri Cudi Da─č─▒’ndaki PKK’lara silah, mühimmat ve malzeme att─▒lar!
 
Yani ABD’nin PKK, PYD gibi Türk dü┼čmanlar─▒na yard─▒m yapmas─▒ hiç de yeni de─čildir.
 
Bu olay─▒n Türk Jandarma ve ─░stihbarat Timleri taraf─▒ndan foto─čraflan─▒p tespit edilmesi üzerine, E┼čref Bitlis Pa┼ča taraf─▒ndan konu Genelkurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒’na intikal ettirdi.
 
Bunun üzerine, 17 Aral─▒k 1992’de Çekiç Güce ba─čl─▒ ABD helikopterleri, Irak’─▒n Selahaddin Kenti’ne gitmekte olan E┼čref Bitlis’in helikopterine ate┼č açt─▒lar! Ama Pa┼ča ┼čimdilik kayd─▒yla kurtulmu┼čtu.
 
Ve takvimler 01 Ekim 1992’yi gösterirken, ABD taraf─▒ndan bir muhribimiz resmen (yanl─▒┼čl─▒kla) vuruldu! Ad─▒ Muavenet idi.
 
Ad─▒n─▒ Çanakkale Sava┼č─▒’nda ─░ngilizlerin Goliath Z─▒rhl─▒s─▒’n─▒ bat─▒ran ünlü “Muavenet-i Milliye Muhribi”nden alan “Muavenet” adl─▒ muhribimiz; dost ve stratejik ortak olarak bildi─čimiz Amerika taraf─▒ndan; Ege Denizi’nde gerçekle┼čtirilen NATO Kararl─▒l─▒k Gösterisi-92 Tatbikat─▒ s─▒ras─▒nda, USS Saratoga (CV-60) uçak gemisinden üst üste ate┼členen füzeler taraf─▒ndan, kaptan kö┼čkü ve sava┼č harekât merkezinden vuruldu!
 
Bu elim olayda, ya┼čamlar─▒n─▒n henüz bahar─▒nda olan be┼č denizcimiz kalle┼čçe ┼čehit edildi, 22 denizcimiz de yaraland─▒!
 
“Muavenet Muhribi 1 Ekim’de vuruldu, 4 Ekim’de ise Irak’ta Kürt Federe Devleti’nin ilan edildi!
 
Oysa Türkiye Irak’ta kurulacak bir Kürt devletini asla istemiyor ve hatta bunu sava┼č nedeni say─▒yordu.
 
Di─čer bir geli┼čme ise; Muavenet vuruldu─čunda E┼čref Bitlis Pa┼ča taraf─▒ndan; Kuzey Irak’ta PKK’ya kar┼č─▒ büyük bir harekât ba┼člat─▒lm─▒┼čt─▒, ancak ABD bu harekât─▒n yap─▒lmas─▒n─▒ istemiyordu.
 
Art─▒k bu E┼čref Pa┼ča Amerika için çok olmaya ba┼člam─▒┼čt─▒…
 
Nitekim üzeninden çok zaman geçmeyecek ve E┼čref Bitlis Pa┼ča; 1993 y─▒l─▒nda uça─č─▒ dü┼čürülerek (ABD parma─č─▒ oldu─ču dü┼čünülen ┼čaibeli bir uçak kazas─▒nda) ┼čehit edilecekti!
 
1991 Y─▒l─▒ndaki 1. Körfez Sava┼č─▒’n─▒n ard─▒ndan, 1996 y─▒l─▒nda Saddam Hüseyin bölgedeki gücünü artt─▒r─▒nca, Kuzey Irak’ta bar─▒namayacaklar─▒ anla┼č─▒lan tam 7.500 CIA pe┼čmergesi Kürt, ABD taraf─▒ndan 1996 yaz─▒nda bölgeden kaç─▒r─▒lmak zorunda kal─▒nd─▒.
 
Ayn─▒ y─▒l ABD taraf─▒ndan Washington’da bir Kürt Enstitüsü kuruldu, ba┼č─▒na da Mike Amitay adl─▒ bir Yahudi getirildi…
 
─░┼čte Irak’taki bugünkü sözde Kürt Devleti Projesi’nin taslak planlar─▒, daha önce Güneydo─ču Anadolu’da defalarda inceleme gezisi süsü verilen istihbarat faaliyetlerinde yöneticilik görevi yapm─▒┼č olan bu Yahudi ABD ajan─▒ taraf─▒ndan haz─▒rland─▒.
 
ABD’nin Kuzey Irak’tan kaç─▒rd─▒─č─▒ bu Kürtler ile Avrupa, Türkiye, Suriye ve ─░ran gibi ülkelerden seçilen yetenekli Kürtler; bu Enstitü taraf─▒ndan, ileride dü┼čünülen i┼čgal sonras─▒ yap─▒lacak operasyonlar için özel olarak yeti┼čtirildiler!
 
Neler mi ö─čretildi?
 
Bir bölgenin demografik yap─▒s─▒ nas─▒l de─či┼čtirilir, nüfus ve tapu kay─▒tlar─▒ nas─▒l sabote edilir, oylar nas─▒l de─či┼čtirilir ve Kerkük gibi kentlere göçmenler nas─▒l kayd─▒r─▒l─▒r gibi “ince i┼čler” ö─čretildi.
 
Ayn─▒ Enstitüde ba┼čka bir grup ise kurulacak Kürt Devletinin ihtiyaç duyaca─č─▒ bürokrasiyi olu┼čturmak üzere yeti┼čtirildi.
 
2002 y─▒l─▒na gelindi─činde ise 24 Temmuz – 15 A─čustos tarihleri aras─▒nda Kaliforniya’daki Nevada Çölü’nde, ABD tarihinin en büyük tatbikat─▒ düzenlendi. Tatbikat─▒n ad─▒ “Millennium Challenge-2002”, yani Türkçesi “Bin Y─▒l─▒n Meydan Okumas─▒-2002” idi. Binlerce askerin kat─▒ld─▒─č─▒ bu tatbikatta; ABD askerlerine, Türkiye'yi i┼čgal e─čitimi yapt─▒r─▒l─▒yordu.
 
Tatbikat─▒n senaryosu ve ba┼člang─▒ç tarihi ise çok manidard─▒. Yani ABD, hedef tahtas─▒na Türkiye’yi koydu─ču tatbikat─▒n ba┼člang─▒ç tarihi olarak, Lozan Anla┼čmas─▒’n─▒n imzaland─▒─č─▒ 24 Temmuz’u seçiyor ve Türkiye’ye kar┼č─▒ bin y─▒l─▒n meydan okumas─▒n─▒ yap─▒yordu!
 
Takvimler 20 Mart 2003’ü gösterirken “Özgürle┼čtirme Operasyonu” ad─▒ alt─▒nda ve naklen verilen deh┼čet dolu görüntülerle beklenen i┼čgal hareketi ba┼člat─▒ld─▒!
 
ABD özel kuvvetleri ve ABD’de yeti┼čtirilen Kürt gruplar 09 Nisan’da Kerkük’e, 10 Nisan’da da Musul’a girdiler ve buralar─▒ i┼čgal ettiler.
 
Türk ┼čehirlerine giren CIA Kürtleri 1. Körfez Sava┼č─▒nda oldu─ču gibi yine Tapu ve Nüfus Dairelerini ya─čmad─▒lar!
 
Türk ┼čehirlerindeki Tapu ve Nüfus kay─▒tlar─▒n─▒n yok edilmesinin as─▒l sebebi ise, bölgedeki Türk kimli─čini yok etmekti. Neden mi? Çünkü mevcut belgeler buralar─▒n Türklere ait oldu─čunu gösteriyordu. Öyleyse önce bunlar yok edilmeliydi.
 
As─▒l amaç bölgede bir Kürt Devleti kurmakt─▒ ve bu nedenle bölge Türksüz ve Araps─▒z hale getirilmeliydi! Öyle de yap─▒ld─▒!
 
2’nci Körfez Sava┼č─▒ ile Irak’ta gücünü ve etkinli─čini artt─▒ran ABD art─▒k Irak’ta hiçbir Türk’ü istemiyordu.
 
Tarihler 04 Temmuz 2003’ü gösterirken ABD askerleri, Kuzey Irak’ta görev yapan Türk Özel Kuvvetlerine bask─▒n yapt─▒lar 11 askerimizi derdest ederek tutuklad─▒lar ve ba┼člar─▒na da ÇUVAL geçirdiler.
 
Bu çuval bütün Türk milletinin ba┼č─▒na geçirilmi┼č bir çuval idi.
 
ABD taraf─▒ndan bu bask─▒nda h─▒rs─▒zl─▒k da yap─▒lm─▒┼čt─▒r.
 
Türk Timi’nin karargâh─▒ darmada─č─▒n edildi, odalardaki her ┼čey k─▒r─▒ld─▒, döküldü, parçaland─▒. Türk bayraklar─▒ ve Atatürk tablolar─▒ yerlere at─▒ld─▒. Karargâhtaki askeri uydu sistemi tahrip edildi, 30 tüfek, bilgisayar, harita, uydu foto─čraflar─▒, çelik kasada bulunan 106.000 dolar para, telsizler, bir adet jeep, iki kamyonet ve bir otomobil çal─▒nd─▒.
 
Çok daha önemlisi, bu bask─▒nda çok önemli bir M─░LL─░ KR─░PTO C─░HAZI’m─▒za da el konuldu.
 
Daha sonraki y─▒llarda da Amerika’n─▒n Türkiye aleyhindeki faaliyetleri ve Türk dü┼čmanlar─▒na yard─▒mlar─▒ hiç h─▒z kesmeden devam etti.
 
2016 y─▒l─▒nda ABD güdümündeki Irak’taki kukla hükümete gaz verilerek Musul’daki, Ba┼čika’daki askeri varl─▒─č─▒m─▒z tehdit edildi, tehlikeye sokuldu ve Irak’tan ç─▒kmaya zorland─▒.
 
Asl─▒nda geçmi┼če yönelik anlat─▒lacak çok ┼čey var ama isterseniz k─▒sa keselim ve gelelim bu güne…
 
Ney yaz─▒k ki, Türk milletine zararl─▒ Amerikan faaliyetleri azalmad─▒─č─▒ gibi artarak devam etti ve halen de artarak devam etmektedir.
 
Art─▒k gün; dün de─čil, bugün…
 
Gelen haberlere göre;
 
ABD taraf─▒ndan, Suriye'nin Afrin bölgesinde bölücü örgüt PKK ad─▒na bir ‘TERÖR AKADEM─░S─░' kuruldu!
 
┼×u anda birçok ülkeden gelen kürtçü teröristler bu kampta Türk milletine kar┼č─▒ e─čitilmektedir!
 
Türk istihbarat birimleri taraf─▒ndan Ba┼čbakan Binali Y─▒ld─▒r─▒m'a sunulan rapora göre; sadece 2016 y─▒l─▒nda PKK'ya verilen silahlarla ‘modern bir ordu' kurulmas─▒ mümkündür!
 
Son günlerde PKK/PYD'nin, önemli miktarda cephaneyi Münbiç-El Bab-Afrin hatt─▒na nakletti─či bilgisi de gelen bilgiler aras─▒ndad─▒r!
 
PKK'ya verilen silahlar aras─▒nda uçaksavarlar, roketatarlar, Dockalar, Kale┼čnikof, Zagros, Dragunov ve G- 3 otomatik piyade tüfekleri de yer almaktad─▒r!
 
Bu ┼ču demektir: ABD taraf─▒ndan PKK/PYD/YPG, ┼čimdiye kadar hiç olmad─▒─č─▒ ölçüde Türkiye’ye kar┼č─▒ güçlendirilmekte, e─čitilmekte, donat─▒lmakta ve silahland─▒r─▒lmaktad─▒r.
 
Burada verdi─čimiz foto─čraf da zaten her ┼čeyi aç─▒kça ortaya koymaya yetmektedir. Afrin'de yeni çekilen bu foto─čraf, Türkçe Konu┼čan Ülkeler Uluslararas─▒ Gazeteciler Derne─či (TKÜUGD) Suriye Medya Ofisi taraf─▒ndan yay─▒nlanm─▒┼čt─▒r.
 
Ne diyelim?
 
Böyle dost, böyle ortak... Dü┼čman ba┼č─▒na…
 
Asl─▒nda en güzelini, y─▒llar önce A┼č─▒k Mahzuni ┼×erif söylemi┼čtir:
 
“Devleti devlete çatar,
─░t gibi pusuda yatar,
Kan döktürür silah satar,
 
Su diye yutturur buzu,
Gafil dü┼čtük kuzu kuzu!
 
Bunca milletlere yaz─▒k,
Sömürülmü┼č ba─čr─▒ ezik,
Seni sevenin fikri bozuk,
 
Ulkemizi parcalamaya calisan dIs guclere karsi,  Türk milleti ve bu topraklarda ya┼čayan herkes  din, dil,  ─▒rk,  cinsiyet, milliyet, etnik köken fark─▒ gozetmeksizin  el ele, omuz omuza tek vücut olmal─▒, birlik, beraberlik icinde birbirimize  kardesce, dostca,  sevgi ve sayg─▒yla davranarak bu cennet vatan─▒m─▒z─▒ korumal─▒y─▒z. 
Sevgiyle, ak─▒lla, bilinçle ve mutlulukla kal─▒n...
Yorumlar 0
Bu habere ilk yorumu siz yap─▒n