Radyo Mega Play Radyo Mega Pause
havadurumu 23° Adapazarı
Sabah
06:44
Öğle
13:13
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:26
https://api.whatsapp.com/send?phone=905538544835

Baro çocuk istismarına hayır dedi

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından taslağı oluşturulan ve STK’ların önerileri ile son hali verilen bildiriyi imza kampanyasına açtılar. Hazırlanan metnin bir hafta boyunca imzaya açık olacağını belirttiler.

Haberler/GÜNCEL
05.03.2018
Haberi Yazdır
Baro çocuk istismarına hayır dedi

Yağmura aldırış etmeden ellerinde dövizler ile ‘Çocuk da susmasın sen de susma’, ‘İyi hal değil gerçek adalet’, ‘çocuk hayattır dokunma’, ‘ Sessiz kalma suça ortak olma’, ’İstismara hayır’ sloganları atarak AKM ’önüne gelen kortej, Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından taslağı oluşturulan ve STK’ların önerileri ile son hali verilen bildiriyi imza kampanyasına açtılar.

SAKARYA’DA BİR ADIM ATTIK UMUYORUZ Kİ DEVAMI GELECEK”

İmza standının önünde kısa bir konuşma yapan Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Elif ERDEM DÜZGÜN: “Sakarya Barosu çocuk Hakları merkezi olarak çocuk istismarına hayır demek ve çözüm önerileri geliştirmek için ilimizde faaliyet gösteren STK ların ve duyarlı vatandaşların katılımıyla düzenlediğimiz toplantıda önerilerimiz sunulmuş ve kabul görmüş, katılımcıların önerileriyle yeniden düzenlenen metin 4 Mart 2018 de yaptığımız yürüyüş sonrası imzaya açılmıştır. Çocuk istismarına hayır diyen duyarlı insanların dayanışması bizleri umutlandırmıştır. Yağmura rağmen çocuğa istismara hayır şemsiyesi altında her görüşten insanın bir araya gelip çözüm istediği ve bir adım attığı bugünün sonunda yarınların daha güzel olacağına inancımız güçlenmiştir. Bizler Sakarya'da bir adım attık umuyoruz ki devamı gelecektir. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına Sakarya Kadın Platformu gönüllülerine, Türk Kadınlar Birliği üyelerine, siyasi parti kadın ve gençlik kolları üyelerine ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti ve hazırlanan metnin bir hafta boyunca imzaya açık olacağını belirtti.

‘Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi için öneriler’ başlığı ile imzaya sunulan metin şu şekilde:

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARIN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

Son günlerde kamuoyunun da dikkatini çektiği üzere çocuklara yönelik cinsel istismar olayları oldukça artmış, basına yansıyan istismar vakaları toplumda infial uyandırmıştır.

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak istismar vakalarının en aza inmesi dileğiyle öneriler düzenlenmiş ve Sakarya’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil İnisiyatifler, Siyasi Parti Kadın Kolları, Basın Mensupları, Eğitimciler, Hukukçular ve Sağlık Personeli ile bir toplantı yapılmış ve Çocuk Hakları Merkezinin önerilerini içerir metin üzerinde mutabakat sağlanmış, katılımcıların teklifleri de eklenerek aşağıda son hali bulunan öneri metni hazırlanmıştır.

Tüm katılımcıların üzerinde uzlaştığı üzere; Hukuk, Tıp, Sosyoloji, Psikoloji gibi farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek bir alt komisyon kurulması, çocuğa yönelik istismarın ve istismar vakalarının artışının nedenlerinin araştırılması ve olmadan önlenmesi için izlenmesi gereken yolların belirlenmesi gereği önemle vurgulanmakla birlikte önerilerimiz aşağıdaki gibidir.

I- CİNSEL İSTİSMARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERE İLİŞKİN ÖNERİLER:

1- Okullarda velileri çocuğun cinsel istismarı konusunda bilinçlendirmeye yönelik Eğitim Seminerleri yapılmalı, Ailelerin bu eğitimlere katılmalarını zorunlu kılacak tedbirler alınmalıdır. Ailelere yönelik bu eğitim ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarını ve doğru iletişimi de kapsamalıdır.

2- Çocuklara okullarda Akran Zorbalığı ve Cinsel İstismar konularında yaşa göre uygun bilgilendirme yapılmalı, eğitim verilmelidir.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğünde başlatılan Erken Uyarı Sistemi Projesi okullarda geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır. Erken Uyarı Sisteminin daha iyi işlerlik kazanabilmesi için her okulda bir Rehber Öğretmenin görev yapması sağlanmalıdır.

4- Her okulda en az bir rehber öğretmen bulunması sağlanmalıdır.

5- Pedofil bireyler taciz aşamasında kalmış fiilleri için ceza alıp infaz tamamlansa da infazın tamamlanmasından sonra takibe tabi olmalıdır. Okul, park vb. yerlere yaklaştırılmamalılar.

6- Devlet sadece cinsel suçlar bağlamında değil, çocuğun bütün olarak cinsel kimliğini korumalı ve gereken hassasiyetin gösterilmesini sağlamalıdır. LGBT çocukların koruma altına alınması için ayrı ve özel Kurumlar var olmalı. Zira bu çocukların uğradığı istismar sonucu da yeterli ve gerekli koruma ve gözetim sağlanamamaktadır.

7- Pedofil bireylerin bir olay yaşanmadan tedavi olmak istediklerini söyleyip tedavi olabilmeleri için bir çağrı hattı oluşturulmalıdır.

8- Okul, yurt, spor kulüpleri, kreş, çocuk cezaevleri gibi çocukların emanet edildiği kurum ve kuruluşlar sıkı denetime tabi tutulmalıdır.

9- Okul, Hastane gibi kurumlarda çalışan personel; çocuk istismarı ile ilgili vakaları gerekli yerlere bildirmek konusunda bilgilendirilmeli.

10- ALO 183 hattı kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalı.

II- ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINA İLİŞKİN HUKUKİ ÖNERİLER:

1- ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) uygulaması konusunda bir an önce yasal düzenleme yapılmalı ve mağdur çocuğun ifadesine ilişkin düzenleme CMK’da yer almalıdır. Mağdur ifadesinin Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında ne şekilde alınacağı CMK’da detaylı düzenlenmeli, Adli Görüşme Odaları yaygınlaştırılarak kovuşturma aşamasında mağdur ifadesinin Adli Görüşme Odasında alınması sağlanmalıdır.

2- Yine CMK ’da yapılacak bir düzenleme ile Mağdur ifadesinin ÇİM ’de alınması zorunlu hale getirilmelidir.

3- ÇİM ‘de görüntülü olarak alınan ifade Soruşturma ve Kovuşturmanın diğer aşamalarında izlenmeli. Zorunlu olmadıkça mağdur duruşmaya çağrılmamalıdır.

4- Çocuk İstismarı ile ilgili davalarda Çocuk Hakları Merkezlerinin ve Baroların mağdur çocuk yanında yer almak için bulundukları Katılma Taleplerinin mahkemelerce kabul edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. Tıpkı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi Barolar ve Baroların Çocuk Hakları Merkezleri için de doğrudan suçtan zarar görme şartı aranmamalıdır.

5- Çocukların cinsel istismarı ile ilgili davalar Yargılama Süreci boyunca baştan sona Görüntülü olarak kayıt altına alınmalı, bu konu CMK ‘da düzenlenerek yasalaşmalıdır. Bu şekilde yargılama sırasında çocukların örselenmesinin, birden fazla defa ifadesine başvurmak üzere adliyeye çağrılmasının ve sair hak ihlallerinin önüne geçilmelidir.

6- Yargılama süresince çocukla ilgili bilgilerin gizliliğinin korunmasının yanında aile ile ilgili belirleyici bilgilerin de gizliliğinin korunması sağlanmalıdır. Zira basında aile ile ilgili açık bir şekilde yapılan haberler, fotoğrafların yüz hatları anlaşılacak şekilde buzlanması çocuğun kimliğini de ifşa etmekte ve çocuğun zarar görmesine neden olmaktadır.

7- İstismar mağduru çocuklara Psikolojik Destek ve Rehabilitasyon tedbiri Savcılıkça Hazırlık Aşamasında, Mahkemece Yargılama aşamasında ivedilikle alınmalı ve özenle gerekenlerin yapılması sağlanmalıdır.

8- Çocuklar için Danışmanlık tedbirleri ivedilikle prosedürlere takılmaksızın alınmalı. Alınan bu tedbirlerin uygulanması için Devlet Kurumları ve Görevlilerince azami özen gösterilmeli.

9- Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarının yargılamasında iyi hal indirimi yapılmamalıdır.

10- Ceza İnfaz Kanununda değişiklik yapılarak, TCK kapsamında verilen cezaların infaz kanunu ile çok az bir kısmının infaz edilebilmesi düzenlemesinden vazgeçilmelidir.

11- Çocuğa yönelik cinsel istismar ve çocuğa yönelik şiddet suçlarının asla Genel Af kapsamına alınamayacağına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.

12- Çocuğun rızası kavramı yasadan çıkartılmalıdır. Aile şikayetten vazgeçse de çocuğun şikayeti vaki kabul edilerek Kamu Davası devam etmelidir.
 

III- KATILIMCILARIN TESPİT ETTİĞİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER:

1-Çocuğun psikolojisinin etkilenip etkilenmediği konusu araştırılmamalı, etkilenmiş olduğu kabul edilmelidir

2- Basın ve yayın yoluyla çocuk istismarı ve çocuk yaşta evliliklerle ilgili yanlış söylemlerde bulunan insanlara karşı yaptırımlar düzenlenmeli, bu söylemler toplumu suça teşvik olarak kabul edilmelidir.

3- Baro bünyesinde bir haberleşme ağı oluşturularak yeni bilgi ve uygulamaların yayılması sağlanmalıdır.

4- Çocuklar ile cinsellik ve evlilik gibi konularda kullanılan kelimelere dikkat edilmelidir.

5- Hukuk Fakültelerinde çocuk psikolojisi ile ilgili eğitim verilmelidir.

6- Sosyal medyada konu ile ilgili paylaşım yaparken kullanılan dile ve görsellere dikkat edilmeli, çocuk görseli kullanılmamalıdır.

7- İyi hal ve çocuğun rızası var indirimi pedofiller üzerinde uygulanmamalıdır.

8- Cinsel istismar niteliğine göre ayrılmamalı, istismarın basit nitelikli hal ayrımı kaldırılmalıdır.

9- Akranlar arasındaki cinsel suçlar ayrı düzenlenmelidir.

10- Çocuğa yönelik cinsel istismar suçları failleri içim infaz kanununda Koşullu Salıverme kaldırılmalıdır.

 

AVUKAT ELİF ERDEM DÜZGÜN

AVUKAT ELİF ASLI YILMAZ

AVUKAT ESMA MERVE ÖZTÜRK

AVUKAT PINAR AYHAN

AVUKAT HAVVA NUR TAN

AVUKAT BUSE İNCE

AVUKAT AYŞE BAYRAKTAR TOPALOĞLU

STAJYER AVUKAT KAMERCAN AKYÜZ

AVUKAT ESRA TURGUT

https://www.youtube.com/channel/UCSufWlcrnTnTZHYqFTUvTLw
Yorumlar 0
Bu habere ilk yorumu siz yapın