BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI

12.01.2013 GÜNCEL
Satranç tahtasında piyonlar aynı el

Eğer ülkeye huzur dinciler, cinciler ile gelseydi, tüm Arap alemi huzurdan geçilmezdi!

Siyasal dinin etkin olduğu ülkelerde din veya dincilik, tamamıyla uluslar arası emperyalist
ülkelerin sömürgesi ülkelerdeki en büyük dayanağıdır.

Mısırda, Tunus’ta, Libya’da estirilen ""Müslüman Kardeşler"" gericiliğinin aynen Suriye’de
devam etmesini isteyen, bu konuda fetvalar veren dincilerin derdinin sadece "Allah"
olduğunu kimseye yutturamazsınız, "Allah" söylemi,"Müslümanlık" söylemi sizin gibi gözleri
kor edilmişleri uyutmak içindir!

Uğur Mumcu Kürt meselesi ve PKK konusunda birçok yazı yazmıştı, o yazılar bugüne de ışık
tutmaktadır, o yazılardan biri:

Rahmetli Uğur Mumcu bunları 1991 yazmıştı. Şimdi sene 2013. Yani 22 yıl önce.

Bir yanda Türk-İslam sentezi, öte yanda Kürt-İslam sentezi Günümüzün modası budur
1925 yılında Şeyh Sait liderliğindeki ayaklanma, dinsel görünümlü siyasal amaçlarla
sahnelenmemiş miydi? Kürtçüler İslamcılara, İslamcılar Kürtçülere yeniden yaklaşıyorlar

(Cumhuriyet, 15 Mart 1991, Kürt-İslam Sentezi )

“Din duyguları ve dince kutsal kavaramlar ‘Kürtçülük’ uğruna da kullanılıyor. Bir yanda ‘Türk-
İslam sentezi’ öte yanda ‘Kürt-İslam sentezi’. Günümüzün modası budur.

Bugün ANAP içindeki muhafazakârlar, ‘Türk-İslam sentezi’ adı verdikleri bir çeşit ‘melez
ideolojiye’ dayanırlar. ‘Nakşibendî tarikatı’ Cumhuriyet tarihimizde ilk kez devlet
bürokrasisinde bu ideoloji ile egemenlik kurmuştur.

Son günlerde Marksist-Leninist Kürt örgütlerinde de İslamcı rüzgârlar esiyor.

‘ Serxwedün’, PKK Örgütü’nün Almanya’nın Köln kentinde yayımlanan yayın organının adıdır.
Gazetenin 1990 yılı ağustos sayısında ‘PKK 2. Ulusal Konferans Kararları’ yayımlanmıştı. Bu
kararlardan önemli bulduklarımızı da kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Dinleri ve mezhepleri PKK çevresinde örgütlemek;
İmamlar Birliğini kurumlaştırmak; dini kurumlarda çalışmak ve bunları ulusal kurtuluşun
kurumları haline getirmek, bu amaçla camileri propaganda merkezleri olarak siyasal
amaçlar için kullanmak; hutbeleri propaganda amacı ile değerlendirmek...

Aleviliği bir ulusal direniş motifi olarak ele alarak özgün bir yaklaşımla değerlendirmek;
Alevileri bir direniş gücü olarak kullanmak.

Yezidiler ve Hıristiyanları da PKK çevresinde örgütlemek;

Bu amaçla yasal ve yasa dışı örgütlere girmek; günlük yaşantıda Kürt dilini yaygınlaştırmak.

Körfez savaşı sonrasının diplomasisi bir "bilardo oyunu" gibi oynanıyor ABD bilardo sopası
ile Irak'ı vuruyor; Irak topu Kürt topuna vuruyor, Kürt topu da Kıbrıs topuna Türkiye, Kürt-
Ermeni-Rum-Avrupa-Amerika kıskacında büyük bir yalnızlığa itiliyor.

(Cumhuriyet, 16 Mart 1991, Bilardo )

"Din de antiemperyalist amaçlar uğruna kullanılmalıdır "

Peki de, ya emperyalizm? Amerikan emperyalizmi yok mu? Hani, Amerikan emperyalizmi
Ortadoğu'da halkları birbirine düşman ediyordu? ABD, Kürtleri bu çatışmanın dışında
mı tutmaya karar verdi? Kürt sorunu, ülke topraklarından parçalar kopararak değil,
din ve mezhep ayrımlarını silahlı çatışmalarla körükleyerek değil, ABD ve CIA destekli
Kürtçülük'le değil, Edirne'den Ardahan'a, Ağrı'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan Antalya'ya kadar
her yerde "insan haklarına saygıyla" çözümlenir

(Cumhuriyet, 1 Nisan 1991, Şovenizm ve Militarizm )

Kürt sorunu, Türkler'le Kürtler arasında bir sorun değildir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
PKK arasında bir sorun da değildir

(Cumhuriyet, 24 Haziran 1992, Seçenek Nedir? )

Bu gerçeğin Kürtler tarafından kabul edilmesi gereken özellikleri vardır. Gerçeklerden biri,
PKK Terörüdür. Kürt aydınları PKK terörünü açıkça kınamazlarsa nasıl inandırıcı olurlar? Bir
başka yüzü de, tarihteki birçok olayda Kürt aydınları ve aşiretleri ile Batı hükümetleri ve gizli
servislerinin kurdukları ilişkilerdir Türk’ü Kürd'e, Kürd'ü Türk'e kırdırmak isteyenler kim?
Dün kim kırdırdıysa, bugün de onlar!

(Milliyet, 10 Nisan 1992, Kürt Gerçeği )
Asıl büyük yanlış, Kürtler'in kültürel kimlikleri ile PKK terörünün birbirine karıştırılmasıdır

(Milliyet, 21 Mart 1992, Yanlışlar )

"Kürt realitesi"nin ilk yönü, Kürtler'in ayrı bir etnik kimliğe sahip olduklarını kabul etmektir
Yasakların bir anlamı olmadığı, tersine sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır. Bir başka yönünde de,
Kürt ayaklanmalarının amaçları, dış destekleri, Kürt feodalitesi vardır PKK terörü, bu gerçeğin
kanlı yüzüdür

(Milliyet, 23 Nisan 1992, Kürtçe TV

‘’Amerika, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in siyasal haritasını yeniden çiziyor’’

(Cumhuriyet, 26 Temmuz 1992, Mayınlı Tarla )

İster kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Ama gerçek olan budur.

Ne yazık ki, ülke olarak teröre mücadeleyi yanlış kişilere karşı yaptığımız için (TSK karşı)
mücadele kaybedilmiştir. Aman dileyen terör örgütü olmadığı sürece yapılan görüşmeler
Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre teslim olma görüşmeleridir ki, hükümetin yaptıkları bu
teslimiyetin ispatıdır. Yazık.

Satranç tahtasında aynı tarafın piyonu ikisi de.
Piyonu tutan el, piyona istediği hamleyi yaptırıyor.
Hem birileri el ve eldivenden söz etmemiş miydi?
El, eldivene istediğini yaptırıyor. 


Adınız Soyadınız

Bu Habere Yapılan Yorumlar